گروه محصولات Age Vitalریزش مو: کابوس دیرین، درمان نوین
کمپانی ولف آلمان، با پشتوانه بیش از یک قرن تجربه، همواره به تولید محصولات با کیفیت و دارای پشتوانه علمی معروف بوده است. تولید محصولات درمان ریزش مو که سال هاست در بازار ایران و دنیا محبوبیتی خاص و مشتریان وفادار خود را دارند، از یک سو نشان می دهد که ادعای کیفیت و اثر بخشی از طرف کمپانی فقط یک ادعا نیست و از سوی دیگر دانش و توانمندی این کمپانی در زمینه تولید محصولات مراقبت از مو و ضد ریزش را نشان می دهد. مجموعه محصولات ایج ویتال آلسینا، به عنوان آخرین و جدید ترین لاین ضد ریزش کمپانی دکتر ولف، به روز ترین یافته های علمی در زمینه درمان انواع ریزش مو را به کار گرفته تا برای این کابوس دیرین، پاسخی نوین ارائه نماید.