گروه محصولات Intensive Care


این لاین پاسخی است کامل به نیاز های مرتبط با موهای آسیب دیده و رنگ شده.
فرمولاسیون هوشمندانه محصولات این لاین به صورتی کاملاً ریشه ای به درمان آسیب دیدگی مو ها و حالت خشن ناشی از آسیب دیدگی می پردازد.
یک شامپو بی نظیر برای مو های رنگ شده و آسیب دیده و یک سرم کریستالین با کارایی فوق العاده بالا در این گروه قرار دراند.